Външна Топлоизолация

Външната топлоизолация е най-разпространеният и в повечето случаи най-ефективният метод, за да постигнете максимален резултат в намаляване загубите на енергия. Енергийната ефективност вече е стремеж за всички, както за жилищните, така и за офис и промишлени сгради. В последните години стремежът към енергийна ефективност изведе на преден план въпроси като: Коя изолация е най-добра?, Кой метод е най-добър? И Кой материал е най-добър? Отговорът на всеки въпрос е строго индивидуален според сградата, целите и нуждите на всеки конкретен проект. Външната Топлоизолация има безспорни предимства в голяма част от случаите при избор на метод. Това е така тъй като напълно се прекъсват топлинните мостове и загубата на енергия. Също така се спира изцяло проникването на влага от външната среда.

Системите и материалите при външната изолация са с голямо разнообразие. При изолация на всеки обект се отчитат редица фактори като: местоположение, основа, вид на сградата и др., за да се използват най-подходящите материали за външна изолация.

 

Свържете се с Нас и след Безплатен, обстоен оглед за област Пловдив и Пазарджик, ще обсъдим всички възможности за Вашия проект.

r

Надзор и Контрол

Отговорник за всеки обект

b

Коректно офериране

Индивидуална, подробна оферта за всеки обект

R

Почистване на обекта

Почистване и извозване на отпадъците след завършване на Топлоизолацията

Заявете Безплатен оглед:

11 + 6 =